backzpět 13. 11. 2020

Představení
ANIMO Lišany

Farma Lišany spadá pod společnost ANIMO Žatec, a.s., nachází se v malé chmelařské obci v ústeckém kraji a řadí se mezi ty nejlepší v chovu prasat. Postavena byla v 70. letech minulého století a od té doby se neustále vyvíjí. Rok 2009 byl pro farmu přelomový – došlo ke změně vedení, na místo ředitele nastoupil Ing. Pavel Kerber a v chovu se začal uplatňovat dánský šlechtitelský program DanBred.

Prošlechtění prasat, jejich zdraví a odolnost, to jsou tři základní pilíře systému DanBred, jehož genetika patří k těm nejlepším na světě. Dánové si totiž uvědomili, že jedině zdravé prase je schopné využít svůj potenciál v maximální možné míře. S touto myšlenkou se rozhodli ztotožnit i na farmě v Lišanech, a proto přistoupili na podmínky dánského programu, jelikož vitální chov i ochrana zdraví spotřebitele jsou pro ně na prvním místě. Odměnou jim jsou zdravá prospívající prasata, kvalitní chovný materiál a nízké náklady na veterinární péči.

V Lišanech se zaměřují na plemena čistokrevných prasnic yorkshire, dánských landrace a dánských duroc. Mají vlastní šlechtitelský chov, kde si odchovávají prasničky na záměnu stáda, který každoročně rozmnoží asi o stovku tisíc selat, jež se vykrmí na farmách společnosti. Pohyb v blízkosti chovaných prasat podléhá přísným pravidlům biosekurity, proto je každý zaměstnanec povinen se před vstupem do bílé zóny, jak se říká sekci reprodukce, předvýkrmu a výkrmu, důkladně vysprchovat a vzít si čisté oblečení. Vše kvůli ochraně chovu před zavlečením infekce. To úzce souvisí také s nízkou spotřebou antibiotik, ve které ANIMO Žatec vyniká. Společnost se dokonce dobrovolně přihlásila do systému žlutých karet, který podávání léčiv přísně hlídá.

V současné době zaměstnává farma v Lišanech asi 40 osob v bílé zóně. Dále 17 lidí v takzvané černé zóně, kam spadají řidiči, ostraha a ostatní personál. Nechybí ani „rychlá rota,“ jak nazývají pracovníky údržby, tedy elektrikáře, mechaniky a zámečníky.

Společnost ANIMO Žatec, a.s. provozuje reprodukční farmy nejen v Lišanech, ale i ve Zlonicích, také výkrmové farmy ve Vrbce, Vroutku, Nemilkově a Jindřichově.