backzpět 13. 11. 2020

Naše maso
pochází výhradně
z českých chovů

Jsme ČESKÉ VEPŘOVÉ – projekt, kterému záleží na tom, co si myslíte.

Podporujeme české vepřové farmy a jejich chov. Zároveň si ale uvědomujeme, že téma týkající se produkce masa je z mnoha pohledů kontroverzní.

Český chov prasat podléhá přísným pravidlům. Na prvním místě je vždy ochrana zdraví nás – spotřebitelů, stejně tak i chovaných zvířat. Základem českého farmaření je welfare, protože jen zdravé a šťastné zvíře může být pro chov prospěšné.

Nic není jenom černobílé, a v tomto případě to platí dvojnásob. Důkazem je především výborná kvalita masa, která se rodí na našich českých vepřových farmách.