backzpět 20. 10. 2020

Důvody,
proč kupovat
naše české maso

  1. Podpora českých farmářů, zpracovatelů, české ekonomiky.
  2. Footprint, tzn. uhlíková stopa.

     Pozn.: Jedná se o údaj, který vyjadřuje, kolik oxidu uhličitého v gramech se vytvořilo při výrobě příslušného produktu a jeho dopravě na místo určení. Díky nákupu českého masa se tato stopa enormně snižuje, není totiž třeba přepravy masa pro jejich výrobu přes kus světa, ale maso se v té nejčerstvější podobě dostává do obchodů za co možná nejkratší dobu. I tímto malým krokem, nákupem českého masa, lze šetřit naši planetu.

  3. Záruka kvality – na našich farmách uplatňujeme zásady tzv. welfaru – pohody a zdraví zvířat. Šťastné a zdravé zvíře je schopno produkce kvalitního masa. 

    Pozn.: Co je welfare Welfare je péče o zvíře tak, aby bylo chováno v souladu s životním prostředím, v podmínkách které ručí za přímou i nepřímou ochranu proti týrání. Zdraví a stav pohody zvířete významně ovlivňuje kvalitu masa a finálních výrobků.