backzpět 22. 10. 2020

ŽLUTÁ KARTA

Jedná se o Dánský systém monitoringu spotřeby antibiotik v živočišné výrobě. V oblasti zemědělství se žlutou kartou postihují farmy, které vykazují nadlimitní podávání antibiotik vepřům. Dánsko zavedlo národní systém monitoringu spotřeby antibiotik tzv. Žluté karty již v roce 2010 a patří v této oblasti k průkopníkům. Od té doby se zde podařilo výrazně snížit spotřebu antibiotik v chovech prasat. Tato země má, spolu s ostatními skandinávskými státy, nejnižší spotřebu antibiotik na světě. Farmy se do projektu zapojují dobrovolně, kdy v ČR jsou zapojeny pouze tři farmy, a to ANIMO Žatec, LIPRA PORK (Štěpánovice) a SPV Pelhřimov.

Stop spekulacím aneb antibiotika mají žlutou

Myšlenka na žlutou kartu se jistě každému pojí se sportem. To ale neznamená, že se jedná o jedinou oblast jejího využití.  Od roku 2010 je udělování žlutých karet spojováno také s chovem prasat, zejména pak se spotřebou antibiotik v něm. Snaha o potlačení podávaných léčiv je velká a přináší zajímavé výsledky.

Systém žlutých karet vymysleli Dánové a v zásadě jde o kontrolu, správně monitoring, spotřeby antibiotik v chovu prasat. Ta mají být používána pouze v odůvodněných případech a cílem každého chovatele by mělo být jejich omezení na nutné minimum. Hlavně proto, že opačný způsob vytváří vhodné prostředí pro kmeny bakterií, které jsou posléze vůči antibiotikům odolné. Žlutá karta se tedy uděluje farmám, jež nesplňují podmínky správného a pouze potřebného podávání léčiv.

Antibiotika se prasatům přidávají do krmiv, aby se podpořil jejich růst a zároveň je ochránily před infekcemi. Na našich českých farmách se podávají zpravidla jednorázově, a to při odstavení, protože právě tehdy jsou selata nejnáchylnější k nemocem. Chovatelé musí veškeré využití léčiv poctivě evidovat a zajistit zvířeti po celou dobu chovu veterinární péči. Kontrola spotřeby antibiotik chrání zdraví konzumenta, navíc existuje takzvaná ochranná lhůta před porážkou, která zajišťuje kvalitní maso bez jediného zbytku léku.

Chovateli evidovaná data o využívání antibiotik se každý měsíc posílají k dánské veterinární společnosti, která je zpracuje a porovná s dánskými farmáři. U nás tento systém žlutých karet uplatňují tři farmy, mezi které patří ANIMO Žatec, LIPRA PORK ve Štěpánovicích a SPV Pelhřimov. Mezi lety 2010 a 2015 kleslo v Česku užívání léčiv o necelých 30 %, díky čemuž se řadíme ke státům s podprůměrnou spotřebou antibiotik v chovu zvířat.