backzpět 19. 10. 2020

FOOTPRINT, TZN. UHLÍKOVÁ STOPA

Jedná se o údaj, který vyjadřuje, kolik oxidu uhličitého v gramech se vytvořilo při výrobě příslušného produktu a jeho dopravě na místo určení. Díky nákupu českého masa se tato stopa enormně snižuje, není totiž třeba přepravy masa pro jejich výrobu přes kus světa, ale maso se v té nejčerstvější podobě dostává do obchodů za co možná nejkratší dobu. I tímto malým krokem, nákupem českého masa, lze šetřit naši planetu.