backzpět 19. 10. 2020

WELFARE

Je to v pohodě, welfare ví, že má zvíře duši

„A co je to ten welfare?“ Tohle je pravděpodobně nejčastěji pokládaná otázka ve spojitosti s tímto anglickým výrazem. Přeložit se dá sice snadno a rychle, ale co vlastně znamená a proč vůbec souvisí s hospodářskými zvířaty? To si hned stručně, jasně a bez okolků vysvětlíme.

Nejdříve se vrátíme asi tak o padesát let dozadu, ano o tolik. Welfare totiž není žádným nováčkem, formovat se začal někdy v 60. letech minulého století, kdy se lidé, díky Bohu, začali více zajímat o pohodu chovaných zvířat. Slovo pohoda vlastně tento pojem výborně vystihuje, navíc se i definuje jako pohoda zvířat, prosperita nebo třeba kvalita života. Zkrátka jde hlavně o zajištění spokojené existence hospodářských zvířat, a to jak po fyzické, tak i po psychické stránce. A pokud si klepete na čelo a ptáte se: „Proč se vůbec zaobírat nějakou psychikou budoucího masa?“ Tak právě proto, že vše souvisí se vším.

Welfare představuje ucelený komplex podmínek, který se správně nazývá „Pět svobod“. V těchto ustanoveních jsou formulovány požadavky pro plnohodnotný život chovaných zvířat. Spadá sem dostatek čerstvé vody a kvalitního krmiva, rovněž příjemné prostředí, úkryt i místo k odpočinku. Také preventivní prohlídky jejich zdravotního stavu, případné brzké zahájení léčby. Zejména by se se zvířaty mělo zacházet mírumilovně, aby nedošlo k psychickému strádání. Důležité je poskytnout i dostatečný prostor k projevu přirozeného chování. To vše zajistí jejich dokonalou kondici. Čím je zvíře po všech stránkách zdravější a vyrovnanější, tím je vlastně odolnější vůči nemocem, což se ve výsledku podepíše hlavně na kvalitě masa.

Se zvířaty je to jako s námi, s lidmi. Neumí sice mluvit, psát ani používat Wi-Fi, ale mají pocity. Reagují na určité situace, podněty i události. A jestliže nejsou v duševní pohodě, pak nejsou schopny dávat ani kvalitní produkty. A právě proto je tu welfare.