VŠECHNY ČLÁNKY

LIPRA PORK Štěpánovice

LIPRA PORK Štěpánovice

Společnost LIPRA PORK, a.s., se úzce specializuje na výrobu vepřového masa a velkochov vepřového dobytka. Výkrmová střediska skupiny, prošla v posledních letech nákladnými rekonstrukcemi a modernizacemi tak, aby splňovala požadavky na moderní chov prasat a welfare zvířat. Společnost vykrmuje pouze zvířata ze selat narozených a odchovaných v České republice.

Vlastní selata chová ve 4 reprodukčních střediscích v obcích Březina, Libichov, Libřice a Lipec. Ve vlastnictví společnosti je také inseminační středisko – Skršín.

Společnost veškerá vyprodukovaná selata vykrmí ve vlastních výkrmových provozech. Chov je postaven na dánském programu DanBred. Právě genetika DanBred je považována za jednu z nejlepších na světě, a to jak z pohledu reprodukční užitkovosti, tak ve vztahu k užitkovosti finálních prasat.

Počet zaměstnanců

126

Plemeno

Danbred